Välkommen till Dannike!

Välkommen till Dannike

Aktuellt

Öppet möte, rundvandring/frågestund i Borås skatehall

Lördag 7 mars kl 13.00 i Borås skatehall, Armbågavägen 16.

Som en del i planeringen av aktivitetsplatsen vi håller på att bygga vid idrottsplatsen har vi bokat ett möte, (rundvandring/frågestund) med Ollá för att titta på cykelparken i Borås skatehall kl 13.00 den 7/3. Alla är välkomna
Varmt välkommen!


Föräldraföreningsmöte

Torsdag 12 mars 19.00
Vi träffas i skolan. Varmt välkommen!
Här kan du läsa protokoll från tidigare möten


Enkätresultat

Se nedan PDF för resultat av nyligen gjord enkätundersökning. Sida 46 ger en bra sammanfattning. Stort tack till alla som svarat!
Enkätresultat