Välkommen till Dannike!

Välkommen till Dannike

Aktuellt

Extra möte om medel till aktivitetsplatser i Dannike

Onsdag 1 oktober 19.00
Dannike är en av de tre orter som får ta del av de 100 000 kr som Stadsdel Öster avsatt för byggandet av aktivitetsplatser. Vi har skickat in en ansökan och nu vill de ha kompletterande svar på ett antal frågor senast fredag den 3/10. Det kräver samarbete. Är Du intresserad av att hjälpa till och bidra med ditt engagemang så är du varmt välkommen till skolans matsal på onsdag den 1/10 kl 19.00! Sprid gärna detta meddelande till alla Dannikebor du möter. Ju fler krafter desto bättre!!!
Mvh Therese Fors och Björn-Ola Kronander

Föräldraföreningsmöte

Torsdag 9 oktober 19.00
Vi träffas i skolan. Varmt välkommen!
Här kan du läsa protokoll från tidigare möten

Enkätresultat

Se nedan PDF för resultat av nyligen gjord enkätundersökning. Sida 46 ger en bra sammanfattning. Stort tack till alla som svarat!
Enkätresultat