Välkommen till Dannike!

Välkommen till Dannike

Aktuellt

Enkätresultat

Se nedan PDF för resultat av nyligen gjord enkätundersökning. Sida 46 ger en bra sammanfattning. Stort tack till alla som svarat!
Enkätresultat

Föräldraföreningsmöte

Onsdag 27 augusti 19.00
Vi träffas i skolan. Varmt välkommen!
Här kan du läsa protokoll från tidigare möten