Välkommen till Dannike!

Välkommen till Dannike

Aktuellt

Föräldraföreningsmöte

Onsdag 1 april kl 19.00
1/4 kl 19.00 träffas vi igen i skolans matsal för att göra en skalenlig skiss på cykelbana och hinderbana.
Här kan du läsa protokoll från tidigare möten


Rune Dahlstrand i församlingshemmet

Söndag 19 april kl 15.00
Rune Dahlstrand berättar om sitt liv med bl a de "vita båtarna" under kriget, Ostindiefararen och knallelivet i Amerika.
Kaffeservering
Dannike Hembygdsförening


Enkätresultat

Se nedan PDF för resultat av nyligen gjord enkätundersökning. Sida 46 ger en bra sammanfattning. Stort tack till alla som svarat!
Enkätresultat