Välkommen till Dannike!

Välkommen till Dannike

Aktuellt

Dannike IK årsmöte

Onsdag 11 februari kl 18.30 i Klubbstugan.

Varmt välkommen!


Enkätresultat

Se nedan PDF för resultat av nyligen gjord enkätundersökning. Sida 46 ger en bra sammanfattning. Stort tack till alla som svarat!
Enkätresultat