Välkommen till Dannike!

Välkommen till Dannike

Aktuellt

Hembygdsföreningen firar 40 år

Lördag 29 november kl 16.00 i församlingshemmet.

Hembygdsföreningen firar 40 år med en fest i församlingshemmet.

Anmälan krävs, för förtäringens skull, och sker till:
Kerstin Pettersson (tel 033-278111),
Kjell-Åke Augustson (tel 033-281122)
eller Lars-Åke Larsson (tel 033-281319)

Varmt välkommen!


Enkätresultat

Se nedan PDF för resultat av nyligen gjord enkätundersökning. Sida 46 ger en bra sammanfattning. Stort tack till alla som svarat!
Enkätresultat